hydraulik wola

Próba ciśnieniowa – kiedy wykonać?

Budujesz dom? A może remontujesz swoje mieszkanie? Naprawiasz instalacje zamontowane w budynku? W każdej z tych trzech sytuacji na pewno będziesz musiał spotkać się z obowiązkiem przeprowadzenia próby ciśnieniowej. Wykonanie jej, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z instalacji jest koniecznością. Wiąże się to z wieloma korzyściami, a pominięcie tego rodzaju działań może grozić sporym niebezpieczeństwem oraz problemami w prawidłowym korzystaniu z danej instalacji. Sprawdź więc najważniejsze informacje na temat próby ciśnieniowej. Wiesz kiedy należy ją wykonać? Zaraz przekonasz się w jakim momencie jest na to najlepsza pora.

Czym jest próba ciśnieniowa i kiedy się ją wykonuje?

Próba ciśnieniowa to określenie używane w celu nazywania procesu polegającego na sprawdzaniu szczelności przewodów konkretnej instalacji, jaka może być zamontowana w naszym domu, mieszkaniu, czy innym obiekcie użytkowym. Takie działanie jest wykonywane po to, aby sprawdzić czy zamontowana instalacja funkcjonuje prawidłowo oraz bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Dlatego też, jako moment jej przeprowadzenia wskazuje się zakończenie całego montażu, jednak uczynić to trzeba jeszcze przed podłączeniem wszystkich głównych elementów, czyli między innymi armatury oraz urządzeń sanitarnych. Najlepiej jest, jeśli po dokonaniu próby ciśnieniowej otrzyma się pozytywny wynik. Jeśli okaże się, że są jakieś braki, problemu lub niedoskonałości to należy postarać się je naprawić, a później wykonywać próbę, aż do chwili, w której wynik będzie zgodny z oczekiwaniami.

Próba ciśnieniowa – w jakim celu jest wykonywana?

Sam montaż instalacji to dopiero początek. Nie można ufać, że została ona wykonana w pełni poprawnie i od razu ją uruchamiać. Każdy może się pomylić, nawet specjalista. Należy więc wezwać jeszcze jednego fachowca, który tym razem sprawdzi szczelność instalacji. Dzięki temu będzie można uniknąć przykrych konsekwencji związanych z ewentualnymi problemami w prawidłowym funkcjonowaniu instalacji. Bezpośrednio wiąże się to również z dużą oszczędnością środków pieniężnych. Zabezpieczenie się przed awariami instalacji sprawi, że nie trzeba będzie wydawać dodatkowych pieniędzy na późniejsze naprawy.

Pogotowie hydrauliczne warszawa

Jak przeprowadza się próbę ciśnieniową?

Próba ciśnieniowa powinna być przeprowadzana zgodnie z wytycznymi, jakie na ten temat określa producent danego systemu. W konkretnych przypadkach, poszczególne zasady działania w tym zakresie mogą się więc nieco różnić. Do wykonania takiej próby ciśnieniowej, powinno się wezwać ekipę fachowców, którzy świadczą usługi związane właśnie z tego typu specjalistycznym działaniem. Próba szczelności, bo tak również nazywa się omawianą próbę ciśnieniową, składa się co do zasady z dwóch głównych etapów. Zwykle w pierwszej części tego procesu dokonuje się tak zwanego badania „na zimno”, a później „na ciepło”. W próbie ciśnieniowej najważniejsze jest poprawne odczytywanie wyników. Na końcu trzeba je zapisać w specjalnym formularzu. Raport z przeprowadzonej próby ciśnieniowej powinien zawierać na przykład: opis i charakterystyka badanego obiektu, temperaturę powietrza, w jakiej wykonuje się próbę ciśnieniową, rodzaj cieszy próbnej, podstawowe dane na temat układu pompowego, rodzaj wykorzystywanych ciśnieniomierzy, wskaźnik ciśnienia obliczeniowego oraz próbnego, końcowy wynik badania, jak również imię i nazwisko, oraz podpis osoby oceniającej wynik wykonanych badań i sporządzającej końcowy raport. Nie można zapomnieć ponadto o wskazaniu daty badania. Obowiązek sporządzenia takiego protokołu musi być realizowany przy obecności kierownika danej budowy oraz inspektora nadzoru. Taką dokumentację należy przechowywać w wiadomym miejscu. Dokumenty te mogą okazać się przydatne w razie awarii i przy późniejszym ubieganiu się o środki pochodzące z ubezpieczenia.

Jakie są zalety przeprowadzenia próby ciśnieniowej?

Przeprowadzenie próby ciśnieniowej to nasz obowiązek, określony wymogami prawa. Jednak nie tylko w tym zakresie wskazuje się na jego zalety. Inne mocne strony próby ciśnieniowej to na przykład:

  • gwarancja wyższego bezpieczeństwa
  • lepsze funkcjonowanie badanej instalacji
  • większe zaufanie do prawidłowości działania urządzeń i elementów tworzących instalację
  • wydłużenie czasu eksploatacji urządzeń związanych z instalacją
  • otrzymanie dokumentu potwierdzającego zgodność z międzynarodowymi oraz krajowymi standardami wskazywanymi przez konkretne przepisy prawa
  • możliwość przekonania się, czy cała instalacja została wykonana poprawnie

Podsumowanie

Powyższe informacje są cennymi wskazówkami podpowiadającymi w jaki sposób należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Zapamiętaj je i wykorzystaj w praktyce. Może okazać się to szczególnie przydatne wtedy, gdy budujesz dom lub dokonujesz remontu instalacji znajdujących się w Twoim mieszkaniu. Musisz mieć jednak na uwadze, aby wszystkie tego rodzaju prace wykonywać zgodnie z zasadami wskazanymi przez producenta. Tylko wtedy odpowiednio zadbasz o bezpieczeństwo wszystkich osób użytkujących daną instalację.